My-dox Employee - Software managing accessing and contol.

Станете наш Партньор

Видове Партньори:

  • Интегратори - може да станете такъв наш Партньор и да инсталирате и поддържате различни устройства, като таблети, сървъри (ако има инсталирани), скенери, fingerprint и др.
  • Партньори - Можете да кандидатствате като разпространители на дребно на нашите продукти, като интегрирате софтуера ни като част от вашите продукти.