My-dox Employee - Software managing accessing and contol.

СОФТУЕР

Проекти

Добавете всичките си проекти и задачи, по които работят служители ви. Така ще знаете кой служител върху какъв проект е работил, колко време му е трябвало да свърши задачите си. Чрез проследяването на работата на вашите служители вие ще знаете, ако някой от служителите ви се спрява по – добре и по – бързо от останалите, ще можете да го наградите за положените услия чрез премия или повишение

Задачи

В системата на My-dox имате възможност да давате задачи на служителите си за ваше максимално улеснение.Всеки служител има възможност, след като влезе в програмата на My-dox да види задачите си за деня/седмицата и да отблелязва свършените задачи. Така ще можете да изведете справка за точното време,в което са работили Вашите служители и колко време им отнема да приключат с дадените им задачи.

Номенклатура Заплата  

Можете да въвеждате парите които вашите служите получават под формата на: заплата, часова ставка и дневен надник.
Разликите между заплата, часова ставка и дневен надник:

 • Заплатата е месечното възнаграждение, върху положения труд от служителя за дадения месец.
 • При нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица, 610 лв. заплата (минимална заплата).
 • Дневен надник са парите, които служителят заработва за един 8- часов работен ден.

Уддръжки/ премии - В удръжки и премии се въвеждат допълнителното трудово възнаграждение, което е получил вашият служител под формата на премия (бонус) и/ или удръжките. Към удръжките спадат:

 • Квартири
 • Телефон
 • Глоби
 • Неявяване
 • Закъснение и др.

Досие за наемане при кандидатстване на работа

Програмата на My-dox пази документацията, с която вашите служители са постъпили на работа. Документите могат да включват:

 • Автобиография (CV)
 • Мотивационно писмо
 • Снимки
 • Сертификати, ако са били приложени към автобиографията при кандидатстването на вашите служители
 • Трудов договор
 • Молба за назначаване
 • Служебна бележка
 • Длъжностна характеристика

Профили на служители

Вашите потребители са вашите служители, те притежават потребителско име и парола, което се задава от вас. Според правата за достъп, който сте им задали, всеки служител има различен достъп до програмата на софтуера, документацията на фирмата и справките.

Следене на договори

Програмата ви предупреждава, когато даден договор изтича и има нужда от подновяване.

Справки

За да управлявате успешно човешките си ресурси трябва да извличате редовни отчети за тяхната работа. Ето защо My-dox притежава всеобхватни начини за извеждане на справки.

 • Обща справка
 • По дати
 • По служител
 • По проект/задача