My-dox Employee - Software managing accessing and contol.

СОФТУЕР

Задачи

Добавете проектите и задачите си, които сте поели към своите контрагенти. Всеки проект има характеристики:

 • От кой е поръчан проекта, който сте поели (Контрагент)
 • От коя дата е започнато изготвянето му и на коя дата е приключил
 • Плащанията по проекта
 • Документация (договори, протоколи, оферти, фактури, стокови разписки и др.)
 • Кои служители работят по проекта/задачата

Номенклатура Заплата  

Можете да въвеждате парите които вашите служите получават под формата на: заплата, часова ставка и дневен надник.
Разликите между заплата, часова ставка и дневен надник:

 • Заплатата е месечното възнаграждение, върху положения труд от служителя за дадения месец.
 • Часовата ставка от януари 2015 г. е 2.38 при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица, 390 лв. заплата (минимална заплата).
 • Дневен надник са парите, които служителят заработва за един 8- часов работен ден.

Удръжки и премии

Уддръжки/ премии - В удръжки и премии се въвеждат допълнителното трудово възнаграждение, което е получил вашият служител под формата на премия (бонус) и/ или удръжките. Към удръжките спадат:

 • Квартири
 • Телефон
 • Глоби
 • Неявяване
 • Закъснение и др.

Досие за наемане при кандидатстване на работа

Програмата на My-dox пази документацията, с която вашите служители са постъпили на работа. Документите могат да включват:

 • Автобиография (CV)
 • Мотивационно писмо
 • Снимки
 • - Сертификати, ако са били приложени към автобиографията при кандидатстването на вашите служители

Следене представянето на служителите

Добавете всичките си проекти и задачи, по които работят служители ви. Така ще знаете кой служител върху какъв проект е работил, колко време му е трябвало да свърши задачите си. Чрез проследяването на работата на вашите служители вие ще знаете, ако някой от служителите ви се спрява по – добре и по – бързо от останалите, ще можете да го наградите за положените услия чрез премия или повишение!

Профили на служители

Вашите потребители са вашите служители, те притежават потребителско име и парола, което се задава от вас. Според правата за достъп, който сте им задали, всеки служител има различен достъп до програмата на софтуера, документацията на фирмата и справките.

Следене на договори

Програмата ви предупреждава, когато даден договор изтича и има нужда от подновяване

Start/Stop

Програмата на My-dox има и бутони Start и Stop за ваше максимално улеснение.Всеки служител има възможност, след като влезе в програмата на My-dox да натисне бутона Start и преди да си тръгне от работното място – бутона Stop. Така ще можете да изведете справка за точното време,в което са работили вашите служители.

Справки

- За да управлявате успешно човешките си ресурси трябва да извличате редовни отчети за тяхната работа. Ето защо My-dox притежава всеобхватни начини за извеждане на справки.

 • Обща справка
 • По дати
 • По служител
 • По проект/задача

Маркетингови инструменти

My-dox притежава широк набор от маркетингови инструменти, които ще ви помогнат с управлението на вашите служители.

 • Бюлетин – в нашият сайт имаме бюлетин, в който всеки желаещ може да се абонира, за да получава оферти на по – ниски цени. Всеки месец My-dox генерира месечен списък с нови потенциални клиенти, които препращаме към вашите хотели. Както и фирми, които изпращат служителите си на командировки в определени райони, ще имате възможност да ги оферирате, за да изберат вашият хотел!
 • Криптиране - Чрез нашият сертификат и универсален електронен подпис, имате възможност да криптирате документите си, To do list-a и To do Бележките. Единствените, които ще могат да разкодират криптираните файлове, ще бъдете вие; Чрез криптирането ще можете да криете файловете си от собственика, НАП и други лоши хора.
 • Възможности за декриптиране – Декриптирането може да стане по два начина:
  • Сертификат
  • Чрез пръстов отпечатък, което е допълнителна функция